Disclaimer

Disclaimer

Joanzzy doet haar uiterste best om de gegevens op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk weer te geven. Omdat de informatie op deze website per minuut kan veranderen en worden bijgewerkt, kunnen we niet garanderen dat deze gegevens altijd actueel, correct en volledig worden weergegeven. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden veranderd. Aan de gegevens op de website van Joanzzy kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bij eventuele prijsverhogingen na directe totstandkoming van de overeenkomst kunt u de overeenkomst kosteloos ontbinden (recht tot ontbinding).

Ook kan Joanzzy geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van e-mails. Op alle e-mails of nieuwsbrieven via e-mail die u ontvangt van Joanzzy is deze disclaimer van toepassing.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Joanzzy en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen:

 

Per e-mail:

Info.joanzzy@online.nl

 

Schriftelijk:

Joanzzy

Veenslag 59

3905 SJ Veenendaal

 

Telefonisch:

06-81813142

 

Volgende